Domeinnamen Webhosting 

Download hier onze brochure in pdf,Download here our brochure in pdf.

Voor meer informatie vul even het onderstaande formuliertje in:


First Name:
Email Address:

Powered By: FreeFollowup.com

Klik op onderstaande afbeelding om enkele getuigenissen van andere leden te lezen.

Testimonials
Global Domains International

Global Domains International is een Amerikaans hosting en domeinnaam bedrijf die als enigste in de wereld domeinnamen aanbieden eindigend op .ws

Zij hebben hier exclusieve rechten op.

Zoek je een domeinnaam die niet meer beschikbaar is in de klassieke .com .net .org of dergelijke,dan heb je nog een hele grote kans dat deze nog beschikbaar is met .ws

Zeker de moeite waard om het eens uit te zoeken bij hen.

Bij je domeinnaam krijg je ook een email account waarmee je tot 10 emailadressen kan aanmaken voor die domeinnaam.

Het aantal domeinnamen dat je kan nemen is onbeperkt,

Je bent volledig vrij om met je domeinnaam te doen wat je wil,prive gebruik,zakelijk gebruik,een blog starten,affiliate website maken.

Je kan ook Wordpress installeren vanuit je ledenzone.

In je ledenzone staan ook vele informatie video's over het opzetten van je website en hoe de sitebuilder te gebruiken,alsook hoe je je email moet instellen.

Je hebt hier absoluut geen technische kennis voor nodig.

Mocht je toch vragen hebben neem dan zeker Contact met ons op.

Standaard inbegrepen bij je lidmaatschap ben je in de mogelijkheid om dit ook te promoten aan andere mensen wereldwijd.

Dit is je vrije keuze,doch geen verplichting.

Zij betalen tot 50% uit aan hun leden.

Ook heb je in de ledenzone de mogelijkheid om mensen uit te nodigen om dit te bekijken.

Voornaam,familienaam en emaildres ingeven en verzenden.

Dan krijgen je uitgenodigden een presentatie te zien.

Je kan kiezen uit verscheidene promotiematerialen.

Je betaald 10 dollar per domeinaam en je bent ook in de mogelijkheid om voor 1 dollar extra domainname privacy te nemen.

Er is een 7 dagen gratis proefperiode om alles uit te proberen!!!

Ook ben je in de mogelijkheid om Premium te gaan voor 40 dollar extra met meer opslagruimte en extra email adressen per domeinnaam.

Stel je hebt 1 domeinnaam en je gaat premium dan betaal je 1 x 10 dollar + 40 dollar,is 50 dollar.

Neem je 2 domeinnamen en je gaat premium dan betaal je 2 x 10 dollar + 40 dollar,is 60 dollar.

Neem je 3 domeinnamen en je gaat premium dan betaal je 3 x 10 dollar + 40 dollar,is 70 dollar.

Als je premium gaat moet je geen Domainname Privacy betalen,dit zit er dan standaard in.

 

Bekijk zeker de mogelijkheden op de website.

Global Domains International is an American hosting and domain name company that as only in the world offer domain names ending on .ws

They have exclusive rights to.

Are you looking for a domain name that is no longer available in the classic .com .net .org or something like that, then you still have a very big chance that it is still available with .ws

Definitely worth checking it out.

With your domain name you also get an email account with which you can create up to 10 email addresses for that domain name.

The number of domain names that you can take is unlimited.

You are completely free to use your domain name to do what you want, private use, business use, start a blog, create an affiliate website.

You can also install Wordpress from within your member zone.

In your member zone there are also many information videos about setting up your website and how to use the site builder, as well as how to set up your email.

You do not need any technical knowledge for this.

If you do have any questions,do not hesitate to Contact us.

Included as standard with your membership you are also able to promote this to other people worldwide.

This is your free choice,but no obligation.

They pay up to 50% to their members.

You also have the possibility in the member zone to invite people to view this by entering,name,family name and email address and push sending.

Then your invited guests will see a presentation.

You can choose from several promotional materials.

You pay $ 10 per domain name and you are also able to take out domainname privacy for 1 dollar extra.

There is a 7 day free trial period to try everything out.

You are also in the possibility to go Premium for $ 40 extra with more storage space and extra email addresses per domain name.

Suppose you have 1 domain name and you go premium than you pay 1 x 10 dollars + 40 dollars, is $ 50.

You take 2 domain names and you go premium than you pay 2 x 10 dollars + 40 dollars, is 60 dollars.

You take you 3 domain names and you go premium then you pay 3 x 10 dollars + 40 dollars, is $ 70.

If you go premium you should not pay Domainname Privacy, this is standard.

Click Here For More Information.

For more information please fill out this form:


First Name:
Email Address:

Powered By:  FreeFollowup.com

Download here our PDF

Click On The Image Below To Read Some Testimonials From Our members.

Testimonials
Global Domains International